Jandarma ALES ve KPSS puanı ile Subay Alımı Yapacak

 

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA

2018 YILI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ..

(19 MART – 01 NİSAN 2018)

www.jandarma.gov.tr

1. GENEL BİLGİLER:

a. Jandarma Genel Komutanlığının subay ihtiyacını karşılamak amacıyla, (430)’u sözleşmeli ve (70)’i muvazzaf (60’ı pilot, 10’u tabip) olmak üzere toplam (500) subay temini yapılacaktır. Temine ilişkin branşlar, cinsiyet durumuna göre kontenjanlar aşağıdaki gididir.

Statüsü Sözleşmeli Muvazzaf
Branşlar Jandarma İstihkam Muhabere İkmal Bakım Personel Maliye Pilot Tabip
Cinsiyet E K E E E K E K E K E K E E
Kontenjan 337 40 7 17 6 3 4 1 5 4 3 3 60 10
Toplam 377 7 17 9 5 9 6 60 10

b. Ön başvurular 19 Mart – 01 Nisan 2018 tarihleri arasında internet üzerinden www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr adreslerinden e-devlet üzerinden giriş yapıldıktan sonra yapılabilecektir.

c. Ön başvuru yapan adayların KPSS notunun %70’i ve ALES notunun %30’u alınarak oluşturulan puana göre en yüksekten düşüğe doğru sıralanacak ve temin edilecek branş kontenjanının on katı kadar adaya 13 Nisan 2018 tarihine kadar www.jandarma.gov.tr internet adresi üzerinden “seçme sınavlarına çağrılma ve sınav ücretini yatırma” duyurusu yapılacaktır.

ç. Seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adaylardan 50 TL. “sınav ücreti” alınacaktır. İnternet adresi üzerinden “Sınav ücreti” yatırma çağrısı almadan adaylar kesinlikle sınav ücreti yatırmayacaktır. Sınav ücretleri “sınav ücreti yatırma ve sınava çağrılma duyuruları” başlığı altında açıklandığı şekilde yapılacaktır. Sınav ücretini yatırmayan adaylar seçme sınavlarına çağrılmayacaktır. Şehit veya malul eş ve çocuklarından sınav ücreti alınmayacaktır.

d. Seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adaylar; belge inceleme, fiziki kontrol (ön sağlık muayene), fiziki yeterlilik, mülakat sınav aşamalarına tabi tutulacaktır. Yapılan seçme sınavlarında başarılı olan adayların uygun sağlık kurulu raporu almaları, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu olması zorunludur.

e. Seçme sınavlarından başarılı olan ve subay öğrencisi olmaya hak kazanan adaylarla ön sözleşme yapılacaktır.

f. Temel askerlik ile subaylık anlayışı kazandırma eğitimini başarı ile bitirenlerle ilk sözleşme yapılacaktır. İlk sözleşme süresi dört yıldır.

g. Muvazzaf subay öğrenci adaylarında (pilot ve tabip) sözleşme şartı bulunmamaktadır. Muvazzaf subaylar için zorunlu hizmet süresi 15 yıldır.

ğ. İnternet ilanlarının takip edilmemesi nedeniyle, seçme sınavlarına katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

h. Tüm branşlara ait genel başvuru şartları 2’nci maddede, muvazzaf pilot temini için özel başvuru şartları 3’üncü maddede, muvazzaf tabip subay özel şartları ise 4üncü maddede belirtilmiştir.

ı. Faaliyet takvimi aşağıdaki gibi olup, başarı sıralamasının duyurulması, sağlık kurulu raporu ve kayıt kabul işlemleri onaya müteakip yapılacaktır.

SIRA

NU.

YAPILACAK FAALİYET TARİH
1. Ön başvuru işlemlerinin internet ortamında yapılması 19 Mart – 01 Nisan 2018
2. Seçme sınavlarına çağrılacak aday listesinin ve sınava ilişkin uygulama esaslarının internet üzerinden yayımlanması ve adli sicil/arşiv araştırmalarının başlatılması 13 Nisan 2018’e kadar
3. Çağrı yapılan adayların “sınav ücretlerini” yatırması 13 – 20 Nisan 2018
4. Adli sicil/arşiv araştırmalarının bitirilmesi ve Belge İnceleme, Fiziki Kontrol, Fiziki Yeterlilik (spor) ve Mülakat Seçme Sınavlarının İcra Edilmesi 30 Nisan -18 Mayıs 2018
5. Seçme sınavları sonuçlarının duyurulması Onaya müteakip
6. Sağlık raporlarının alınması 10 Eylül 2018’e kadar
7. Kesin kayıtların yapılmaya başlanması (Kayıt-kabul) 10 Eylül 2018

2. BAŞVURU İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Sözleşmeli ve muvazzaf subay branşları için Tablo-2’de belirlenen lisans bölümlerinden mezun olmak veya kesin kayıt tarihine (10 Eylül 2018) kadar mezun olabilecek durumda olmak, (yüksek lisans mezunları için mezun oldukları lisans bölümü geçerlidir)

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu başvuru sistemine yüklemek,

ç. Temini yapılacak branşlar için Tablo-2’de belirtilen lisans bölümlerine denk programlardan mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik belgesini almış olmak ve bunu başvuru sistemine yüklemek,

d. 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre lisans programından mezun olmuş veya 10 Eylül 2018 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için yirmi yedi yaşını (01 Ocak 1991 ve sonrası doğumlular), lisansüstü öğrenimini tamamlamış ve 10 Eylül 2018 tarihine kadar tamamlayacak olanlar için otuz iki yaşını (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlular) bitirmemiş olmak,

e. 2016 veya 2017 yıllarında KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almak,

f. 2016 veya 2017 yıllarında ALES Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 50 puan almak,

g. Şehit ve malul eş ve çocukları için KPSS ve ALES taban puanlarının en az % 80’inini almış olmak (2016 veya 2017 yıllarında KPSS P3 puan türünden en az 48 ve ALES Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 40 almak),

ğ. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h. TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ı. Yapılacak fiziki kontrolde vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki

görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak, diğer bulgular için ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre uygun bulunmak),

i. Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

j. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

k. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

l. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

m. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

n. Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler ile Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığında (ASEM) halen eğitim gören ve aynı başvuru döneminde Subay Eğtirm Merkezi’ne (SUEM) girmeye de hak kazanan adaylardan süresi içerisinde SUEM’e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak; sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

o. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

ö. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

p. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

r. Adayların belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamış olsalar bile öğrencilikleri sona erdirilir.

3. PİLOT SUBAY ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

Yukarıdaki 2’nci maddede belirtilen genel şartlara ilave olarak;

a. Tablo-2’de Pilot sütununda yer alan üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak (10 Eylül 2018 tarihine kadar mezun olacak durumda olmak) veya listede yer almayan en az dört yıl süreli örgün eğitim veren diğer fakültelerden mezun olan (10 Eylül 2018 tarihine kadar mezun olacak durumda olmak) adaylar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onaylı PPL veya CPL sertifika sahibi olmak (Sertifikalar belge yükleme bölümünden sisteme yüklenecektir),

b. Üniversitelerin örgün eğitim veren en az (4) yıl süreli fakültelerinden mez un olanlar için SHGM onaylı PPL veya CPL sertifika sahibi olmak öncelikli tercih sebebidir.

c. Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü

bulunmamak. (1111 sayılı Askerlik Kanunu ile 1076 sayılı Kanun Hükümleri saklıdır.)

ç. Tablo-1’de yer alan boy ve ağırlık sınırları içinde olmak şartıyla adaylarda(sadece erkek kontenjanı bulunmaktadır) 1,67 cm.’den kısa 1,95 cm.’den uzun boylu olmamak.

(Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)

d. ÖSYM tarafından yapılan başvuru tarihinden itibaren son üç (3) yıla (2015-2016-2017) ait Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) geçerli İngilizce notu en az 50 almış olmak, ayrıca ÖSYM tarafından İngilizce eşdeğerliliği kabul edilen CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE akademik sınavlarından eşdeğer puan almış olmak (YDS hariç diğer belgeler sisteme yüklenecektir).

e. Muvazzaf Pilot adaylarının “Jandarma Genel Komutanlığında Subay Öğrenci Adayı Olur, Uçucu Yetiştirmeye Elverişlidir” kararlı sağlık kurulu raporu almaları gerekmektedir.

4. TABİP SUBAY ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI Yukarıdaki 2’nci maddede belirtilen genel şartlara ilave olarak;

a. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre tabip subay adayları için müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle otuz iki yaşını (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlular) bitirmemiş olmak.

b. Tabip subay öğrenci adayları kendileri için açılan özel link (Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf Tabip Subay Alımı 2018) üzerinden başvuru yapacaklardır.

5. BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI

a. Ön başvurular sadece www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adresinden ulaşılabilecek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması kendi yararlarına olacaktır. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adayın kendisine aittir.

c. Ön başvurular; 19 Mart 2018 günü başlayıp, 01 Nisan 2018 günü saat 23.59’da sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e- Devlet kapısı üzerinden yapılacaktır. E-devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, e- imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

d. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için Profil Bilgileri” bölümünden;

(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (sadece MERNİS‘ten güncelleme

yapılabilecektir),

(2) Fotoğraf yüklenmesi,

(3) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi (adres bilgisi MERNİS‘ten çekilerek veya elle girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunludur),

(4) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [eğitim bilgileri “MEB’ten Al”, “YÖK’ten Al” veya “Belgeye Dayalı” şeklinde girilecektir. “Belgeye Dayalı” yüklemelerde; mezun adaylar için diplomasını, son sınıf öğrencileri için öğrenci belgesi veya transkript belgesini, YOK onaylı denklik belgesi olan adayların ise denklik belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir. Belgeye dayalı denklik belgesi yükleyecek olan adaylar; temin edilecek branşa ilişkin olarak Tablo-2’de belirtilen hangi bölüme denklikleri varsa eğitim bilgileri girişinde “bölüm adı” kısmına o bölümü seçerek yükleme yapacaklardır]

(5) KPSS sınav bilgilerinin “ÖSYM’den sorgula” ile yüklenmesi,

(6) ALES sınav bilgilerinin “ÖSYM’den sorgula” ile yüklenmesi,

(7) Askerlik durumunun beyan edilmesi,

(8) Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,

(9) Yaş düzeltmesi olan adaylar için Diğer Bilgi/Belgelerim bölümünde yer alan Yaş Düzeltme Belgesi”nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi,

(10) Şehit, Gazi Eş ve Çocuğu olan adayların ise Diğer Bilgi/Belgelerim bölümünde yer alan “Şehit Gazi Yakınlık Belgesi”nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi (Kurum veya Valilik onaylı şehitlik veya vazife malullüğü belgesi veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge),

İşlemlerinin yapılması zorunludur.

e. Ayrıca adaylar tarafından başvuru şartlarında yer almayan ve zorunlu olmayan aşağıdaki bilge ve belgelerin girişi “Profil Bilgilerim” bölümünden yapılır.

(1) Yabancı Dil Bilgilerim kısmından “ÖSYM’den Al” veya “Belgeye Dayalı ” olarak varsa aday tarafından yabancı dil sınavı notları yüklenebilecektir. [belgeye dayalı yabancı dil sınavı yüklenmesi durumunda sınav sonuç belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi zorunludur]

(2) Diğer Bilgi/Belgelerim kısmından belgeye dayalı olarak(varsa);

(a) Ustalık/kalfalık/çıraklık belgesi,

(b) Sürücü belgesi,

(c) Çalışma süresi belgesi,

(ç) Sertifika belgesi,

(d) Hizmet belgesi,

(e) Gemiadamı belgesi,

(f) Sporcu lisans belgesi,

(g) Mesleki yeterlilik belgesi,

(ğ) Mahalli lisan belgesi,

(h) Yaş düzeltme belgesi,

(ı) Şehit gazi yakınlık belgesi,

(i) Sivil Havacılık Genel Md. Onaylı PPL veya CPL sertifikası,

(j) Diğer Belgeler,

seçeneklerinden uygun olanı veya olanları seçerek ilgili belgeyi (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyebileceklerdir.

f. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve belge girişleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” kısmından “Başvuru Sürecindekiler” kısmı seçilerek “Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Alımı 2018” sınavına veya “Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf Tabip Subay Alımı 2018” sınavına “Başvuru Yap” butonuna basılarak başvuru süreci başlatılacaktır.

g. “Başvuru Yap” butonuna basıldıktan sonra başvuru şartları bilgilendirme ekranı çıkacak ve adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan “okudum ve onaylıyorum” kutucuğu işaretlenerek “Devam Et” butonuna basılarak branş seçimi kısmına geçilecektir. “okudum ve onaylıyorum” kutucuğu işaretlenmesi ile adaylar tarafından bu ekranda yazılı olan tüm sınav şartlarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecektir.

ğ. “Devam Et” butonuna basıldıktan sonra branş seçimi ekranı gelecek ve adaylar tarafından durumlarına uygun olarak Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Alımı 2018″ sınavında iki branş tercihi seçilerek, ”Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf Tabip Subay Alımı 2018″ sınavında ise tek branş seçilerek ”Başvuruyu Tamamla” butonuna basılarak başvuru tamamlanacaktır. İnternet üzerinden ön başvuruda bulunmak, adaylara sınava katılma hakkı vermez.

h. “Başvuruyu Tamamla” butonuna basıldıktan sonra ekrana “Aday Bilgi Formu” gelecektir. Aday tarafından formdaki bilgiler kontrol edilerek “PDF” olarak indirilecek ve çıktısı alınarak imzalanacaktır. Sınav çağrısı yapılan adaylar tarafından bu form imzalı olarak sınava getirilecektir.

ı. Başvurunun tamamlanması ile tüm profil bilgileri başvuru bilgileri olarak sistem tarafından saklanacak ve adayların başvuruları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Başvuru sonrasında yapılacak değişiklikler bu başvuru bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi veya güncellenmesi durumunda; “Başvuru Sürecindekiler” kısmından mevcut başvurunun silinerek başvurunun tekrar yapılması gerekmektedir.

Başvurunun güncellenmemesi durumunda profil bilgileri değiştirilmesi veya güncellenmesi yapılmasına rağmen başvuru bilgileri değişmeyecek ve adayın başvurusu eski bilgiler üzerinden yapılacaktır.

i. Başvuru bilgileri (ı) bendinde belirtilen şekilde başvuru süresi içerisinde değiştirilebilecek veya güncellenebilecek ve adayın son başvurusundaki bilgiler üzerinden değerlendirmesi yapılacaktır. Başvuru süresi dışında ise sadece adres ve iletişim bilgileri değişikliği Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığına şahsen veya yazı ile yapılabilecektir.

j. Sistem tarafından başvuru işlemleri sırasında adayların profil bilgileri ile başvuru şartları karşılaştırılmakta ve sadece şartları uyan adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilmektedir. Bu sebeple adayların başvurularını doğru ve sorunsuz yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve işlemler sırasında ekrana gelen uyarı ve hata mesajlarını çok dikkatli okumaları talimatlara uymaları önem arz etmektedir.

k. Sisteme girilen tüm bilgi/belgelerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan aday sorumludur. Girilen bilgi/belgelerin kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek (subay olarak ataması yapılmış olsa dahi) ve adayın işlemleri iptal edilecektir.

l. Temin edilecek tüm branşlar için kontanjan miktarına göre (erkek ve kadın ayrı ayrı) ön başvuru sıralamaya esas puanına (KPSS notunun %70’ni, ALES notunun %30’u alınarak oluşturulan puan) göre en yüksekten düşüğe doğru sıralanacak ve on katı kadar adaya 13 Nisan 2018 tarihine kadar www.jandarma.gov.tr internet adresi üzerinden “seçme sınavlarına çağrılma” ve “sınav ücretini yatırma” duyurusu yapılacaktır.

m. Başvuru işlemini tamamlayan adaylar 13-20 Nisan 2018 tarihleri arasında sınav ücretini “sınav ücretinin yatırılması” bölümünde açıklandığı şekilde yatırmalı, dekontlarını almalı ve seçme sınavlarına gelirken yanında getirmelidir.

6. SINAVLARA ÇAĞRILAN ADAYLARIN GELİRKEN GETİRECEĞİ BELGELER:

a. T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı ve fotokopisi.

b. Sınav başvuru dilekçesi. (Seçme sınavlarına katılmaya hak kazanarak para yatırma duyurusu yapılan adaylar, “Aday Bilgi Formu’nun pdf olarak” çıktısını alıp imzalayarak seçme sınavlarına gelirken yanında getirecektir. Bu belge sınav başvuru dilekçesi yerine geçecektir.)

c. Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin, lisansüstü eğitim yapanlar için lisansüstü eğitim diplomasının aslı ve fotokopisi, 10 Eylül 2018 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan adayların öğrenci belgesinin aslı ve/veya fotokopisi. (Yabancı ülkelerden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan “denklik belgesi” ile birlikte kabul edilecektir. Formasyon belgeleri yüksek lisans diploması olarak kabul edilmez.)

ç. Son bir yıl içerisinde çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf.

d. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi.

e. KPSS ve ALES sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.

f. Kendisi ve evli ise eşinin, sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılıklarından veya e-Devlet kapısı üzerinden alınmış “Adli Sicil Belgesi”.

g. Şehit, malul gazi ve muharip gazi eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar için verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin kurum veya Valilik onaylı örneği. Ancak bu belgenin verilememesi durumunda SGK’dan şehit veya vazife malulü olarak maaş aldığına dair belge ile kendisine verilen kimlik kartının aslı ve fotokopisi.

ğ. Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair imzalı beyanı.

h. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu. (Şehit veya gazi eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.)

ı. Muvazzaf Pilot temini için yabancı dil sınavlarına ait sınav sonuç belgeleri ile varsa özel ve resmi kuruluşlardan alınan eğitim sertifikaları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onaylı Hususi Pilot (PPL) veya Ticari Pilot (CPL) sertifikaları. (Bu belgeler belge inceleme komisyonlarında inceleneceğinden, beyanlarınızı elinizde mevcut olan belgelere göre yapmanız ve siteme yüklemeniz önemlidir.)

i. Başvuru ile ilgili istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit

edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

SINAV ÜCRETİ YATIRMA VE SINAVA ÇAĞRILMA DUYURULARI

a. Adaylara posta yoluyla bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların tüm duyuruları www.jandarma.gov.tr internet adresinden takip etmeleri önemlidir. Duyuruları takip etmemekten doğan sorumluluk adaylara aittir.

b. 13-20 Nisan 2018 tarihleri arasında seçme sınavına katılmaya hak kazanan

adaylar için sınav ücretini yatırmaları planlanmıştır. Bu konuda ayrıca duyuru yapılacaktır. Yapılacak duyuruda hangi adayların sınav ücreti yatıracağı belli olacaktır. Belirtilen süre içerisinde sınav ücretini yatırmayan aday, sınavlara katılma hakkını kaybedecektir.

ç. Kendisine seçme sınavlarına katılmaya hak ve tarih verilen adaylar, bu duyurunun yazılı olduğu Aday Bilgi Formunun yazıcı çıktısını ve banka dekontu veya ATM bilgi fişini sınav için geldiklerinde yanlarında bulunduracaktır. Aday Bilgi Formu ve sınav

ücretini yatırdığına dair dekontu yanında olmayan adaylar sınavlara alınmayacaktır.

Dekont ve ATM bilgi fişlerinde hangi sınava ait ücret yatırıldığı ve adayın TC Kimlik Numarası ve adı soyadı bilgilerinin bulunması zorunludur.

d. Şehit veya gazi eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır. Şehit veya gazi eş ve çocukları için “sınav ücreti yatırma duyurusu” yapılmayacak, sadece katılmaya hak kazanıp kazanmadığı duyurulacaktır.

e. 2018 yılı JSGA Bşk.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan sınav ücretini yatırma çağrısı alan adaylar kendisine belirtilen süre içerisinde sınav ücretini aşağıda açıklandığı şekilde yatıracaktır.

f. Halkbank şubelerine (sınav adını söyleyerek), Halkbank ATM ve internet bankacılığı aracılığıyla (ödemeler ekranından sınav adı seçilerek) başvuru ücreti olarak 50 TL yatırılacaktır.

g. Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınavından önce belgelerin kontrol edilmesi işlemi esnasında sınav ücretini yatırdığına dair (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisinin yer aldığı) dekont beyan edilecektir.

ğ. (1) Sınav ücreti yatırdığı halde başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı anlaşılan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

(2) Belge inceleme ve ön sağlık kontrolünde, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve mülakat sınavlarında başarısız olan,

(3) Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

(4) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri

iade edilmeyecektir.

8. BAŞVURULARIN GEÇERSİZ OLACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru ve giriş koşullarını taşımadığı halde, seçme sınavlarına katılanlar veya giriş şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, bütün aşamalarda başarılı olsalar dahi işlemleri iptal edilecektir.

b. Halen TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Erler gerekli şartları taşısalar bile müracaat etmeyecektir. Bunun sonradan anlaşılması durumunda ise işlemleri derhal sonlandırılacaktır.

9. SEÇME SINAVLARI VE BAŞARI SIRALAMASININ YAPILMASI

a. Adaylar kendilerinden istenen tüm belgeleri yarım kapak karton dosya içeris ine

takılmış olarak getirerek kayıt ve belge inceleme komisyonuna vereceklerdir. İstenen belgeleri tam olarak getirenler bir sonraki aşma olan fiziki kontrol komisyonuna geçecektir.

b. Fiziki kontrol aşamasında Tablo-1’de örneği bulunan “Vücut Kitle İndeksi (VKİ)” esaslarına göre her adaya not verilir. Erkek adaylarda 1,67, kadın adaylarda 1,62 metreden daha kısa boylu olanlar ile Vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümü sonucu 17’den az, 27,49’dan fazla olanlar elenir. Ancak Muvazzaf pilot temini için adaylar Tablo-1’de yer alan boy ve ağırlık sınırları içinde olmak şartıyla erkek adaylarda 1,67 cm.’den kısa 1,95 cm.’den uzun boylu olmamak şartı özel olarak aranmaktadır. (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy,

çıplak ayakla ölçülür. (VKİ) Personelin kilolu veya zayıf olup olmadığını ortaya koyan bir formüldür. VKİ formülü, vücut ağırlığının (kilogram olarak) boyun karesine (metre olarak) bölünmesi ile elde edilen bir

değerdir.) Ayrıca tüm branşlar için yapılacak kontrolde vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak, diğer bulgular için ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre uygun bulunmak) asgari standartlarını sağlayan ve “Subay Öğrenci Adayı Olur.” kararı verilenler fiziki yeterlilik sınav aşamasına geçecektir.

c. Adayın fiziki yeterliliği değerlendirilmek üzere örneği Tablo-3’te bulunan parkurda fiziki yeterlilik sınavına tabi tutulur. Başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak zorunludur.

ç. Adaylar; psikolojik yeterlilik, sorulacak sorulara ilişkin konu hakkında bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, ifade etme yeteneği, özgüveni ve beden dilini kullanma becerisinin tespitine yönelik mülakat sınavına tabi tutulur. Mülakat sınavından başarılı olunabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alması gereklidir.

d. Başarı sıralaması puanı, KPSS puanının % 30’u, ALES puanının % 10’u, fiziki yeterlilik sınavı puanının % 20’si, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %30’unun toplamından oluşur. Adaylar bu sıralamaya göre asıl ve yedek olarak belirlenir.

e. Branş bazında eksik kalan kontenjanlar (başarılı yedek adaylar çağrılmasına rağmen), yalnızca Jandarma branşı kontenjanlarına aktarılabilecektir. Ayrıca kontenjan oranında başarılı kadın aday bulunmadığı takdirde başarılı erkek adaylar temin edilebilecektir.

f. Asıl ve yedek listeye giren adaylar bulundukları illerin İl Jandarma Komutanlıkları tarafından sağlık kurulu raporu almak üzere tam teşekküllü hastanelere sevk edilerek “Subay Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık kurulu raporu alacaktır. Ancak Muvazzaf Pilot adayları JSGA Bşk.lığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı tarafından sağlık kurulu raporu almak üzere tam teşekküllü hastanelere sevk edilerek “Jandarma Genel Komutanlığında Subay Öğrenci Adayı Olur, Uçucu Yetiştirmeye Elverişlidir” kararlı sağlık kurulu raporu alacaktır Uygun raporu alan adaylar geçici kayıt yaptırmak üzere müracaat edecektir. Yedek adaylar internet adreslerinden çağrı duyurusu yapılmadan gelmeyecektir.

g. Adaylar yanlarında cep telefonu, ses-görüntü kayıt cihazı veya benzer özellikli değişik elektronik cihazları getirmeyeceklerdir.

ğ. Her iki tercihinden de asil veya yedek listeye giren adaylar, kesin kayıt tarihinde

tercih ettikleri branşlardan yalnızca bir branşa kayıt yaptırabilecek, diğer tercihinden vazgeçmiş sayılacaktır. Diğer tercihi yerine başka aday çağrılacağından, yapılan bu kayıt her ne sebeple olursa olsun değiştirilmeyecektir.

10. SONUÇLARIN ADAYLARA DUYURULMASI

a. Başarı sıralaması onayı müteakip adaylara internet üzerinden duyurulacaktır.

b. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

11. JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ

a. Temin Faaliyetleri için İletişim;

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA

TEL: (0312) 464 4836

b. Eğitim Faaliyetleri İçin İletişim;

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yerleşkesi JSGA Başkanlığı Eğt.Mrk.K.lığı Beytepe/Çankaya/ANKARA

TEL: (0312) 464 4403 – (0312) 464 4404

c. Resmi İnternet Adresleri:

(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr

(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr

ç. Ulus (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelinebilir. Minibüslerin ilk kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle Dışkapı, Etlik Kavşağı, İskitler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or-An Kavşağı, İncek Bulvarı güzergahını takip ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı önünden geçmektedir.

d. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye (194 numaralı otobüs), Tulumtaş (192 numaralı otobüs), Taşpınar (191 numaralı otobüs) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir.

DİKKAT! Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına; sadece İncek Bulvarı üzerinde bulunan 1 Numaralı Nizamiyeden içeri alınacaklardır. Diğer nizamiyelere gelen adayların güvenlik ve ulaşım sorunları nedeniyle kışlaya girmelerine müsaade edilmeyecektir.

 

Yorumlar

İlgili Terimler :

BENZER VİDEOLAR

ASELSAN Mehmetçiğin yanı başında

ASELSAN Mehmetçiğin yanı başında 13.01.2024 tarihinde eklendi - kişi izledi

TSK 2021 YILI DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF SUBAY ADAYI TEMİNİ

TSK 2021 YILI DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF SUBAY ADAYI TEMİNİ 08.11.2021 tarihinde eklendi - kişi izledi

2022 Yılı Sözleşmeli Jandarma Uzman Erbaş Temini

2022 Yılı Sözleşmeli Jandarma Uzman Erbaş Temini 03.10.2021 tarihinde eklendi - kişi izledi

Kullanıcılar tarafından sağlanan her türlü ilan, bilgi, içerik ve görselin gerçekliği, orijinalliği, güvenliği ve doğruluğuna ilişkin sorumluluk bu içerikleri giren kullanıcıya ait olup, sitemizin bu hususlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.