Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Sıkça Sorulan Sorular

kara-kuvvetleri-komutanligi-sikca-sorulan-sorular

 

Soru : Silahlı Kuvvetlerde personel temini hangi makamlarca yapılmaktadır?
Genelkurmay Başkanlığı karargahı için ihtiyaç duyulan memur ve işçi temini Genelkurmay Başkanlığınca, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca  ihtiyaç duyulan Subay/Astsubay/Uzman Erbaş/Memur/İşçi temini Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılmaktadır.

İhtiyaç halinde yapılacak duyurular,  http://www.tsk.tr internet adresinde bulunan Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı linkleri ile ulusal basın-yayın organlarında yayınlanan ilanlardan takip edilebilmektedir.

Soru : Dış Kaynaktan muvazzaf  veya sözleşmeli Subay/Astsubay olarak görev almak  için gerekli  koşullar nelerdir?
 Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokullardan, ilgili mevzuatla belirlenmiş olan bölümlerin ihtiyaç duyulanlarından mezun olanlar arasından gerekli koşulları taşıyan ve sınavlarda başarılı olan erkek ve bayanları,muvazzaf veya sözleşmeli subay/astsubay olarak almaktadır.Başvuru tarihleri başvuranlarda aranacak nitelikler ve diğer ayrıntılar ulusal basın-yayın organları vasıtasıyla duyurulmaktadır.

Personel teminine ilişkin ilanlar hakkında yazılı basından, Askerlik Şubelerinden ve http://www.tsk.tr  internet adresinde bulunan Kuvvet Komutanlıkları ile  Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı linklerinden  bilgi edinilebilmektedir.

Soru :Sözleşmeli Subay /Astsubay  olabilmek  için gerekli sağlık koşulları nelerdir?
Sözleşmeli subay/astsubay olabilmek için gereken sağlık koşulları; 4678 sayılı ”Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun ” ve ”Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik” ile TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilmektedir.Buna göre; sözleşmeli subay/astsubay adaylarında istihdam edilecekleri sınıflarda görev yapan muvazzaf subay/astsubayların sağlık yetenekleri aranır.

Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve her vatandaşın serbestçe erişebileceği bu kanun ve yönetmelik metinlerinde belirlenen esaslar dahilinde, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kendi kuvvet ihtiyaçlarına uygun olarak değişik periyotlarda personel teminine gitmektedirler. Belirtilen statülerde personel teminine gitmeleri halinde,  bu durumu basın yoluyla kamuoyuna duyurmaktadırlar. Bahse konu ilanlarda hangi nitelikleri haiz kişiler arasından hangi usul ve şartlarla personel alımı yapacaklarına ayrıntılı olarak yer vermektedirler.

Söz konusu “Personel Alım İlanları”, http://www.tsk.tr internet adresinde bulunan Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı linkleri ile ulusal basın-yayın organlarında yayınlanan ilanlardan takip edilebilmektedir.

Soru :Sözleşmeli Astsubay alımları ve Uzman Çavuş alımları için gerekli olan belgeler ve başvuru koşulları nelerdir?
Bahse konu statülerde personel temini; 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 4678 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun esaslarına uygun olarak yapılmaktadır.

Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve her vatandaşın serbestçe erişebileceği bu kanun metinlerinde belirlenen esaslar dahilinde, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kendi kuvvet ihtiyaçlarına uygun olarak değişik periyotlarda personel teminine gitmektedirler.

Belirtilen statülerde personel teminine gitmeleri halinde,  bu durumu basın yoluyla kamuoyuna duyurmaktadırlar. Bahse konu ilanlarda hangi nitelikleri haiz kişiler arasından hangi usul ve şartlarla personel alımı yapacaklarına ayrıntılı olarak yer vermektedirler.

Söz konusu “Personel Alım İlanları”, http://www.tsk.tr internet adresinde bulunan Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı linkleri ile ulusal basın-yayın organlarında yayınlanan ilanlardan takip edilebilmektedir.

Soru :Yüksek okul mezunlarının astsubay olarak TSK mensubu olmaları için yapılması gerekenler nelerdir?
Yüksek okul mezunu bir vatandaşın astsubaylığa nasbı;

a.   4678  sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun kapsamında sözleşmeli astsubay olarak  ya da,

b.   926  sayılı TSK   Personel  Kanunu ve Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği  kapsamında doğrudan muvazzaf  astsubaylığa geçiş şeklinde olabilmektedir.,

Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve her vatandaşın serbestçe erişebileceği bu kanun metinlerinde belirlenen esaslar dahilinde, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kendi kuvvet ihtiyaçlarına uygun olarak değişik periyotlarda personel teminine gitmektedirler. Belirtilen statülerde personel teminine gitmeleri halinde,  bu durumu basın yoluyla kamuoyuna duyurmaktadırlar. Bahse konu ilanlarda hangi nitelikleri haiz kişiler arasından hangi usul ve şartlarla personel alımı yapacaklarına ayrıntılı olarak yer vermektedirler.

Söz konusu “Personel Alım İlanları”, http://www.tsk.tr internet adresinde bulunan Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı linkleri ile ulusal basın-yayın organlarında yayınlanan ilanlardan takip edilebilmektedir.

Soru :Harp Okulları ile Meslek Yüksek Okullarına giriş koşulları nelerdir?
Harp Okullarının asıl öğrenci kaynağı; Askeri Liselerdir. Harp Okullarının programı ve amaçları doğrultusunda her yıl ilgili Kuvvet Komutanlıklarınca belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan sivil liselerden de Harp Okullarına öğrenci alınmaktadır. Bu öğrenciler, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan sınav sonucu belirlenen puan barajını geçmek kaydı ile Harp Okullarına müracaat edebilmekte, gerekli şartları taşıyan ve yapılacak mülakat ile beden eğitimi sınavlarında başarılı olarak sağlık muayenesinde ‘‘Askeri Öğrenci Olur’’ raporu alan erkek ve bayan öğrenciler Harp Okullarına kabul edilmektedir.

Ayrıca; Astsubay Meslek Yüksek Okullarına ise sadece erkek öğrenciler lise ve dengi okulları bitirmelerini müteakip, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan sınav sonucu belirlenen puan barajını geçmek kaydı ile müracaat edebilmekte, gerekli şartları taşıyan ve yapılan mülakat ile beden eğitimi sınavlarında başarılı olarak sağlık muayenesinde ‘‘Askeri Öğrenci Olur’’ raporu alan erkek öğrenciler Astsubay Meslek Yüksek Okullarına kabul edilmektedirler.

Bu konularda, yazılı basından, Askerlik Şubelerinden vehttp://www.tsk.trinternet adresinde bulunan Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı linklerinden bilgi edinilebilmektedir.

Soru : Askeri Liselere giriş koşulları nelerdir?
Askeri liselere giriş sınavları ÖSYM Başkanlığı tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yapılan sınav neticesinde belirlenen puan barajını geçen, gerekli şartları taşıyan ve yapılacak mülakat ile beden eğitimi sınavlarında başarılı olarak sağlık muayenesinde ‘‘Askeri Öğrenci Olur’’ raporu alan erkek öğrenciler Askeri Liselere kabul edilmektedir.

Bu konularda, yazılı basından, Askerlik Şubelerinden ve http://www.tsk.trinternet adresinde bulunan Kuvvet Komutanlıkları linklerinden bilgi edinilebilmektedir.

Soru : Askeri okullarda öğretmen olmak için gerekli koşullar nelerdir?
Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı üniversitelerin ihtiyaç duyulan bölümlerinden mezun olan, Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışmak isteyen, erkek ve bayanlardan sağlık nitelikleri uygun olanlar arasından muvazzaf veya sözleşmeli statüde personel teminine gitmektedirler.

Başvuru tarihleri, başvuranlarda aranacak nitelikler ve başvurulara ilişkin diğer ayrıntılar basın ve yayın kuruluşları vasıtasıyla duyurulmaktadır.

Personel teminine ilişkin ilanlar hakkında yazılı basından, Askerlik Şubelerinden ve http://www.tsk.tr internet adresinde bulunan Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı linklerinden bilgi edinilebilmektedir.

Soru : Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetler Komutanlığında görev almak için gerekli koşullar nelerdir?
Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetler Komutanlığında görev alabilmek için öncelikle “Subay, Astsubay veya Uzman Erbaş” olmanız gerekmektedir.

Subay, Astsubay veya Uzman Erbaş alımına ilişkin başvuru tarihleri, başvuranlarda aranacak nitelikler ve başvurulara ilişkin diğer ayrıntılar, basın ve yayın kuruluşları vasıtasıyla duyurulmaktadır.

Personel teminine ilişkin ilanlar hakkında yazılı basından, Askerlik Şubelerinden ve http://www.tsk.tr internet adresinde bulunan Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı linklerinden bilgi edinilebilmektedir.

Soru : Türk Silahlı Kuvvetleri kurumlarında memur / işçi olarak çalışmak için gerekli koşullar nelerdir?
Türk Silahlı Kuvvetlerinde Devlet Memuru olabilmek için; Devlet Personel Başkanlığınca, işçi olabilmek için Türkiye İş Kurumu Koordinatörlüğünde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan sınavlarda başarılı olmak gerekmektedir.

Bu sınavlarda başarılı olanlara hitaben; başvuru tarihleri, başvuranlarda aranacak nitelikler ve başvurulara ilişkin diğer ayrıntılar ulusal basın-yayın kuruluşları vasıtasıyla duyurulmaktadır.

Söz konusu başvurulara ilişkin bilgilere,http://www.tsk.tr  internet adresinde bulunan Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı linkleri ile ulusal basın-yayın organlarında yayınlanan personel alım ilanlarından ulaşabilirsiniz.

Soru : Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilen personel alım ilanlarında daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak herhangi bir kamu kuruluşunda çalışmamış olmak şartı aranmaktadır. Bunun sebebi nedir?
Söz konusu ilanlar, ilk defa memurluğa atanacak personele yönelik, “Açıktan Personel Alımı” ilanlarıdır ve bu ilanlara başvuracak kişilerin daha önce herhangi bir kamu kuruluşunda çalışmamış olması gerekmektedir.

Yorumlar

BENZER VİDEOLAR

Kara Kuvvetleri Komutanlığı askeri personel alacak

Kara Kuvvetleri Komutanlığı askeri personel alacak 22.02.2018 tarihinde eklendi - kişi izledi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli 13000 Erbaş alacak

Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli 13000 Erbaş alacak 03.03.2017 tarihinde eklendi - kişi izledi

Kullanıcılar tarafından sağlanan her türlü ilan, bilgi, içerik ve görselin gerçekliği, orijinalliği, güvenliği ve doğruluğuna ilişkin sorumluluk bu içerikleri giren kullanıcıya ait olup, sitemizin bu hususlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.